Startboliger - ungdomsboliger til udsatte unge

Startboliger er en boligform, der skal lette overgangen til voksenlivet for udsatte unge mellem 18 og 24 år.

Det særlige ved startboligerne er, at de er ungdomsboliger, hvor der er tilknyttet sociale viceværter. De sociale viceværter hjælper de unge med praktiske ting i hverdagen og med at fastholde uddannelse eller arbejde.

Det er den enkelte boligorganisation, der modtager og behandler ansøgninger fra unge, der gerne vil bo i en startbolig. Kommunen skal godkende udlejningen.

Etablering af startboliger

Startboligerne er forankret i almene boligorganisationer eller frivillige organisationer med et socialt sigte og er etableret enten som individuelle boliger i en større bebyggelse eller som små bofællesskaber. Boligerne har fået støtte fra de såkaldte satspuljemidler i årene 2012-2015. Støtten er givet i op til 15 år.

Hvor findes der startboliger?

En oversigt over reglerne om startboliger findes i Vejledning om startboliger for unge.

I oversigten nedenfor kan du se, i hvilke kommuner der er oprettet startboliger med støtte fra ministeriet samt antallet af boliger. Du kan kontakte kommunen for at høre nærmere om startboligerne, herunder hvilke almene boligorganisationer som udlejer boligerne.

Billund
 10
Brønderslev  13
Furesø  18
Guldborgsund
 12
Haderslev    8
Hedensted
 16
Helsingør    6
Hillerød
 15
Holstebro  10
Horsens
 10
Ikast-Brande
   9
Langeland
   9
Lemvig
   8
Mariagerfjord
 10
Nyborg
 10
Næstved
 10
Randers
 21
Skanderborg
   8
Skive
 15
Slagelse
 20
Struer    8
Thisted
 10
Viborg
 15
Aabenraa  12
Aalborg
   6
Aarhus
 46
Mere information
Sidst opdateret: 16.07.2019