Etablering, renovering, salg og nedrivning af almene boliger

Information til boligselskaber og kommuner om etablering, renovering (inklusiv energirenovering) og nedrivning af almene boliger.

Etablering

Alment boligbyggeri kan etableres ved nybyggeri og ved på- og tilbygning til almene boligorganisationers ejendomme. Derudover kan almene boliger etableres ved ombygning eller erhvervelse med efterfølgende ombygning af ejendomme, der ikke anvendes til beboelse.

Læs mere om etablering af almene boliger

Renovering

Landsbyggefonden kan i perioden 2015-2020 give tilsagn om støtte til boligafdelinger m.fl. til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning (bedre tilgængelighed) og sammenlægning af lejligheder samt miljøforbedringer i alment byggeri.

Læs mere om renovering af almene boliger

Energirenovering

Information til boligselskaber og kommuner om energirenovering af almene boliger.

Læs mere om energirenoveringer i almene boliger

Byggeskader ved opførelse eller renovering

Hvis der i forbindelse med opførelse eller renovering af byggeri opstår skader på byggeriet, kan Byggeskadefonden (BSF) yde støtte til udbedring af byggeskader.

Læs mere om byggeskader ved opførelse eller renovering

Særregler for erhverv i tilknytning til ældreboliger og i almene boligområder

Kommunalbestyrelser og regionsråd har mulighed for at etablere mindre dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger og i almene boligområder. Udlejning af erhvervsarealerne til den erhvervsdrivende kan ske til en leje under markedslejen. Det er en betingelse for udlejning under markedslejen, at såvel erhvervsarealerne som ældreboligerne er beliggende i et yderområde.

Læs mere om særregler for erhverv i tilknytning til ældreboliger og i almene boligområder

Salg

Salg af almene boliger kræver ministeriets godkendelse.

Læs mere om salg af almene boliger


Nedrivning

Nedrivning af almene boliger kræver ministeriets godkendelse.

Læs mere om nedrivning af almene boliger
Sidst opdateret: 22.08.2019