Energirenoveringer i almene boliger

Information til boligselskaber og kommuner om energirenovering af almene boliger.

Model for totaløkonomi ved energirenoveringer

Modellen til beregning af totaløkonomien ved energirenoveringer skal hjælpe især de almene boligorganisationer med at dokumentere, hvordan huslejeændringer ledsages af ændrede energiudgifter og komfort ved energirenoveringer.

Modellen hjælper også til at vise, hvordan ejendommens økonomi vil se ud, hvis man ikke energirenoverer den. Herved kan beboerdemokratiets beslutning om at foretage energirenoveringer tages på et mere robust og oplyst grundlag

Gevinster ved brug af totaløkonomi-modellen

Baseret på input om investeringer, reinvesteringer, drifts- & vedligeholdelsesudgifter, prisfremskrivninger, eventuelle Non Energy Benefits samt finansiering af energirenoveringen får beboere  og boligorganisation dokumentation for:

  • Totaløkonomien hvis ejendommen energirenoveres kontra hvis den ikke renoveres.
  • Den huslejeændring der er nødvendig for at energirenoveringsprojektet kan gennemføres.
  • Energirenoveringsprojektets nutidsværdier for en periode på 30 år.

Modellen kan anvendes til at beregne den totaløkonomiske rentabilitet ved energirenovering af hele ejendommen eller ved energirenovering af udvalgte bygningselementer. Der er dog ingen begrænsninger som udelukker anvendelsen af modellen til beregning af totaløkonomisk rentabilitet i andre bygningstyper end almene boliger såvel som i nybyggeri.

Processen

Nedenfor illustreres den proces hvori den nye totaløkonomimodel kan indgå som beslutningsgrundlag for at gennemføre energirenoveringsprojekter. Illustrationen kan bruges som præsentationsmateriale af modellen overfor almene boligorganisationer og boligafdelinger med behov for energirenovering.

Diagram over totaløkonomimodellen

Dokumenter til totaløkonomimodellen

Hent totaløkonomimodel (Excel) (nyt vindue)

Guide til brug af beregningsmodellen (pdf) (nyt vindue)

Beregningseksempler til totaløkonomimodellen

Hent beregningsskema til etablering af solcelleanlæg (Excel) (nyt vindue)

Hent beregningsskema til udskiftning af vinduer (Excel) (nyt vindue)

Totaløkonomiværktøj i praksis

Denne rapport beskriver erfaringer med brug af totaløkonomiregnearket, herunder særligt de erfaringer, som Boligkontoret har gjort sig under udarbejdelsen af energi-handlingsplanerne.

Rapport - Totaløkonomiværktøjet i praksis (nyt vindue)

Energisparepulje til almene boliger

Puljen skal styrke energibesparelser i almene boliger - blandt andet ved at støtte udarbejdelse af energihandlingsplaner.
Læs mere om energisparepulje til almene boliger
Mere information
Love og regler om bolig

Se love og regler om bolig
Sidst opdateret: 09.07.2019