Etablering af almene boliger

Alment boligbyggeri kan etableres ved nybyggeri og ved på- og tilbygning til almene boligorganisationers ejendomme. Derudover kan almene boliger etableres ved ombygning eller erhvervelse med efterfølgende ombygning af ejendomme, der ikke anvendes til beboelse.

Boligerne kan etableres som familieboliger, ungdomsboliger eller boliger til ældre og handicappede.  

Tilsagn til støtte til alment byggeri gives af kommunalbestyrelsen, herunder på vegne af staten tilsagn til løbende ydelsesstøtte til byggeriet.

Finansiering af almene boliger

Det almene byggeri etableres med offentlig støtte og har gennem årene være finansieret på flere forskellige måder og med forskellig fordeling mellem stat, kommune og beboere.

Læs om finansiering af almene boliger

Læs om maksimumbeløb for støttet boligbyggeri

Elektronisk indberetning af oplysninger

For at sikre, at ministeriet kan følge udviklingen i byggeriet, skal det støttede byggeri indberettes til BOSSINF-STB.

Læs om elektronisk indberetning til BOSSINF-STB

Læs om skema ABC


Totaløkonomi i støttet byggeri

Bygherrens ansøgning om kommunens godkendelse af skema B skal indeholde en totaløkonomisk vurdering af de bygningsdele, der indgår i projektet.

Læs om totaløkonomi i støttet byggeri

Læs om totaløkonomiske investeringer i lavenergibygninger


Byggeriets nøgletal

Med henblik på at fremme effektivitet og kvalitet i byggeriet er der med virkning fra den 1. januar 2010 trådt en ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri m.v. i kraft.

Læs om byggeriets nøgletal
Mere information
Love og regler om bolig

Se love og regler om bolig
Sidst opdateret: 16.07.2019