Salg af almene boliger

Salg af almene boliger kræver Transport- og Boligministeriets godkendelse.

Ministeriet kontrollerer, at alle formelle krav er opfyldt, og vurderer, om salg er sagligt begrundet.

En godkendelse kræver, at ansøgeren har dokumenteret en eller flere af følgende problemstillinger:
  1. Byggetekniske problemer, som gør den enkelte bolig uegnet til beboelse
  2. Løft af socialt udsatte boligområder med udgangspunkt i en godkendt social helhedsplan
  3. Udlejningsvanskeligheder og deraf afledte økonomiske problemer
  4. Byudviklingsmæssige årsager (at salget er af væsentlig betydning for udviklingen af et byområde, sker som led i en nært forestående gennemførelse af en lokalplan)

Ansøgningsskema for salg af almene boliger - 2019

Bemærk, at ansøgningen behandles på baggrund af det fremsendte ansøgningsskema og de vedlagte bilag. Det er derfor vigtigt at sikre sig, at ansøgningen indeholder alle relevante informationer og dokumenter, inden man indsender det.
Mere information
Love og regler

Reglerne om salg af almene boliger fremgår af § 27.

Almenboligloven

_____________________________________________________________________

Love og regler om bolig

Se love og regler om bolig
Sidst opdateret: 22.08.2019