Beboerindskud

Til delvis dækning af finansieringen af almene udlejningsboliger, herunder ældreboliger og ungdomsboliger, opkræver udlejer et beboerindskud ved lejemålets indgåelse.

Når der betales beboerindskud, kan udlejer ikke samtidig kræve depositum og forudbetalt leje. For almene boliger betales lejen månedsvis forud. Disse regler kan ikke fraviges ved parternes aftale.

Regler om fastsættelse af beboerindskud findes i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger med videre og i bekendtgørelse om drift af almene boliger.

Udlejer tilbagebetaler det indbetalte beboerindskud, når lejeaftalen ophører. Udlejer kan modregne i beboerindskuddet for lejerens forpligtelser overfor udlejeren, herunder for de forpligtelser lejeren måtte have ifølge lejeaftalen i forhold til udlejer. Udlejer skal derfor tilbagebetale resten af det indbetalte beboerindskud, når disse forpligtelser er gjort op.
Mere information
Love og regler om bolig

Se love og regler om bolig
Sidst opdateret: 16.07.2019