Skæve boliger til særligt udsatte

Ordningen med skæve boliger skal gøre det muligt at etablere boliger til hjemløse og særligt udsatte grupper, som har svært ved at indpasse sig eller ikke magter at bo i traditionelt udlejningsbyggeri.

Boligerne skal kunne rumme beboere med en væsentligt anderledes adfærd og ofte et misbrug. Der er tale om permanente boliger, der skal udlejes efter den almene lejelovs bestemmelser.

Ordningen startede i 1999 som en forsøgsordning og blev gjort permanent med virkning fra 1. januar 2009.

Der er i 2004 og 2006 foretaget evalueringer af ordningen, der viser, at beboerne, der i adskillige år ikke har haft tag over hovedet, er tilfredse med at bo i boligerne, og beboernes livskvalitet og livssituation er forbedret.

Hent evalueringsrapporten Boliger og hjem for særligt udsatte 1


Hent evalueringsrapporten Boliger og hjem for særligt udsatte 2

Fra 2015 til marts 2017, er der foretaget en bredde- og dybdeundersøgelse af kommunernes kendskab, holdninger og praktiske anvendelse af ordningen og afdækker derigennem, hvilke drivkræfter og barrierer der kan være for kommunernes brug af ordningen.

Hent evalueringsrapporten "Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse"


Tilskud til skæve boliger

Kommuner, boligorganisationer, selvejende institutioner, privatpersoner, private organisationer, selskaber, fonde og foreninger kan ansøge om tilskud til at etablere boliger til hjemløse og særligt udsatte grupper - skæve boliger. Der kan gives tilskud på op til 400.000 kr. pr. bolig.

Læs mere om puljen og find ansøgningsskema og vejledning
Sidst opdateret: 21.08.2019