Liste over udsatte almene boligområder, der kan søge støtte til infrastrukturændringer.

Landsbyggefonden kan med transport-, bygnings- og boligministerens godkendelse yde støtte i form af tilskud til infrastrukturændringer, der gennemføres i udsatte boligområder. Støtten ydes inden for en årlig ramme (infrastrukturrammen) på 160 mio. kr. i perioden 2015-2020.

Anvendelsesområdet for infrastrukturrammen er forbeholdt områder, der opfylder to ud af de fem ghettokriterier, jf. nedenfor.

De 5 kriterier er:

  1. Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct. (gennemsnit for de seneste 2 år).
  2. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct.
  3. Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,70 pct. af beboere på 18 år og derover (gennemsnit for de seneste 2 år).
  4. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse (inkl. uoplyst uddannelse), overstiger 50 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe.
  5. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

”Infrastrukturlisten” omfatter således almene boligområder med mindst 1.000 beboere, der opfylder mindst 2 af 5 kriterier.

Hent liste over boligområder, der kan søge støtte til infrastrukturændringer, december 2017

Mere information
Tidligere infrastrukturlister

Infrastrukturlisten pr 1 dec 2015
Infrastrukturlisten pr. 1 dec 2016

_____________________________________

Reglerne om støtte til infrastrukturændringer fremgår af § 92 b i almenboligloven

se love og regler om bolig
Sidst opdateret: 10.10.2018