Udviklingsplaner

For de boligorganisationer og kommuner med et boligområde, der omfattes af kravet om at udarbejde en udviklingsplan, er der udarbejdet en skabelon med en række obligatoriske indholdspunkter, der skal anvendes og udfyldes til dette arbejde.

Skabelon kan downloades via linket i højre spalte.

Formålet med udarbejdelsen af udviklingsplanen er, at boligorganisation og kommune redegør for, hvordan andelen af almene familieboliger i det pågældende boligområde vil være nedbragt til maksimalt 40 pct. inden 1. januar 2030. For at nå det beskrevne mål kan boligorganisationen og kommunen tage en række fysiske tiltag og redskaber i anvendelse og i udviklingsplanen beskrive, hvordan disse i kombination kan nedbringe andelen af almene familieboliger til 40 pct.

Ligeledes er der udarbejdet en vejledning til udarbejdelse af en udviklingsplan og afgrænsning af boligområder. Denne ligger på retsinformation - link til vejledning i højre spalte.

Fælles udviklingsplaner, kommunale udviklingsplaner og ansøgninger om dispensation fra nedbringelseskravet skal sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til e-mailadressen: bolig@tbst.dk


Udviklingsplaner 2019
Nedenfor følger de udviklingsplaner, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget. Planerne afventer ministerens godkendelse.

Agervang
Udviklingsplan

Bilag 1, Bilag 2, Bilag 3, Bilag 4, Bilag 5, Bilag 6, Bilag 7, Bilag 8, Bilag 9.

Bispehaven
Udviklingsplan

Finlandsparken, Vejle
Udviklingsplan

Bilag 1

Gadehavegård
Udviklingsplan

Bilag 1, Bilag 2, Bilag 3, Bilag 4

Gellerup Toveshøj
Udviklingsplan

Mjølnerparken
Udviklingsplan

Motalavej, Korsør
Udviklingsplan

Bilag 1, Bilag 2, Bilag 3

Munkebo
Udviklingsplan

Bilag 1, Bilag 2, Bilag 3, Bilag 4, Bilag 5

Ringparken, Slagelse
Ny udviklingsplan
Udviklingsplan

Bilag 1, Bilag 2, Bilag 3, Bilag 4, Bilag 5, Bilag 6

Skovvejen/Skovparken
Udviklingsplan

Bilag 1
, Bilag 2, Bilag 3

Stengårdsvej Esbjerg
Udviklingsplan

Bilag 1, Bilag 2

Sundparken
Udviklingsplan

Bilag 1, Bilag 2, Bilag 3

Taastrupgaard
Udviklingsplan

Bilag 1, Bilag 2, Bilag 3

Tingbjerg, Utterslevhuse
Udviklingsplan

Bilag 1, Bilag 2, Bilag 3, Bilag 4, Bilag 5, Bilag 6

Vollsmose
Udviklingsplan

Bilag 1, Bilag 2, Bilag 3, Bilag 4, Bilag 5, Bilag 6, Bilag 7, Bilag 8


Transport- og boligministerens afgørelser af dispensationsansøgninger
Transport- og boligministeren kan efter almenboliglovens § 168 a, stk. 3 og stk. 4, i forbindelse med udarbejdelse af en fælles udviklingsplan efter ansøgning dispensere fra kravet om at reducere andelen af almene familieboliger i hårde ghettoområder til højst 40 pct. senest i 2030.

Afgørelse om dispensationsansøgning Finlandsparken, Vejle
Bilag

Afgørelse om dispensationsansøgning Sundparken, Horsens
Bilag
Fastholdelse dispensationsansøgning Sundparken, Horsens

Afgørelse om dispensationsansøgning Ringparken, Slagelse
Bilag

Tidligere afgørelse om dispensationsansøgning, Munkebo, Kolding Kommune
Bilag
Bilag

Ny afgørelse om dispensationsansøgning, Munkebo, Kolding Kommune
Bilag

Afgørelse om dispensationsansøgning Skovvejen Skovparken, Kolding
Bilag

Afgørelse om genansøgning, Skovvvejen Skovparken, Kolding

Afgørelse om dispensationsansøgning Motalavej, Slagelse
Bilag

Afgrelse om dispensationsansgning jf almenboliglovens 168 a stk 4 for boligomrdet Agervang
Bilag


Transport- og boligministerens afgørelser om områdeafgrænsning
Transport- og boligministeren kan efter almenboliglovens § 61 a, stk. 3, imødekomme anmodninger om at opdele eller udvide boligområder for at sikre, at indsatserne for at bekæmpe parallelsamfund gennemføres der, hvor der er behov.  Opdelinger og udvidelser skal således understøtte bekæmpelsen af parallelsamfund.


Afgørelse af ansøgning fra Høje Taastrup Kommune om ændrede områdegrænser for Gadehavegård

Afgørelse af ansøgning fra Høje Taastrup Kommune om ændrede områdegrænser for Tåstrupgård

Afgørelse af ansøgning fra Esbjerg Kommune om ændrede områdegrænser for Stengårdsvej

Afgørelse af ansøgning fra Københavns Kommune om ændrede grænser for Tingbjerg, Utterslevhuse

Afgørelse til Horsens Kommune vedr. udvidelse af Sundparken

Afgørelse til Slagelse Kommune vedr. udvidelse af Ringparken

Afgørelse til Vejle Kommune vedr. udvidelse af Finlandsparken

Til Svendborg Kommune - svar på henvendelse vedr. ændrede områdegrænser for boligområdet Byparken Skovparken

Vedr. anmmodning om ændring af områdegrænser for Skovvejen Skovparken i Kolding


Vedr. anmodning om ændring af grænser for boligområdet Helsingør Syd

Vedr. anmodning om ændring af områdegrænser for Vollsmose 1

Vedr. anmodning om ændring af områdegrænser for Vollsmose


Sidst opdateret: 06.09.2019