Lejekontrakt

En lejekontrakt fastsætter nogle af de rettigheder og pligter, udlejer og lejer har, herunder lejens størrelse og krav til boligens stand ved indflytning.

En lejeaftale og andre aftaler om det lejede skal laves skriftligt, når en af parterne ønsker det.

Lejelovens vilkår gælder for lejemålet, når parterne ikke har aftalt andet. Lejeloven indeholder dog en række bestemmelser, hvor der ikke er aftalefrihed.

Når man underskriver en lejeaftale, kræver udlejeren normalt, at lejeren betaler et depositum og/eller nogle måneders husleje forud.

Standardlejekontrakt

For det private udlejningsbyggeri kan man benytte Typeformular A, som kan bruges i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme. Blanketten bruges også ved fremleje af almene beboelseslejligheder.

Du kan både udfylde formularen på hjemmesiden eller gemme formularen på din computer og udfylde den dér.

Formularen åbnes og udfyldes i den seneste version af Adobe Reader. Mac-brugere skal således være opmærksomme på, at formularen ikke kan udfyldes i Mac´s egen billedfremviser.

Hent Typeformular A (pdf) (nyt vindue)

Der er en særlig standardlejekontrakt (Typeformular U) til udlejning af enkeltværelser og lejligheder, som er indrettet for unge under uddannelse m.fl.

Hent Typeformular U (pdf) (nyt vindue)
Mere information
Love og regler om bolig

Se love og regler om bolig
Sidst opdateret: 22.01.2019