Forsøg og udvikling i byfornyelsen

Der er mulighed for at igangsætte forsøgs- og udviklingsprojekter med byfornyelsesloven, som kan nytænke og udvikle byfornyelsesområdet.

Målet med projekterne er, at der fortsat sker understøttelse af metodeudvikling og afprøvning af nye, innovative indsatser, som fremmer udviklingen af byer og boliger nu og i fremtiden.


Forsøgs- og udviklingsprojekter i 2018 - Natur- og landskabsværdier i byfornyelsen

I 2018 blev der afsat 13,9 mio. kr. til gennemførelse af projekter, der kan bidrage til inddragelse af de omkringliggende natur- og landskabsværdier i byfornyelsen, samt praktisk udvikling af metoder til bæredygtig nedrivning.

Ansøgningsfristen er udløbet, og ansøgere fik besked ultimo december 2018.
Læs om ansøgning om midler til forsøgs- og udviklingsprojekter 2018
Læs nyheden om uddeling af forsøgsmidlerne

Forsøgs- og udviklingsprojekter i 2017 - Landsbypartnerskaber

I 2017 blev der afsat 9 mio. kr. til gennemførelse af projekter, der kan bidrage til udvikling af landsbypartnerskaber i de mindre byer.

Ansøgningsfristen er udløbet, og ansøgere fik besked ultimo december 2017.

Læs om ansøgning om midler til forsøgs- og udviklingsprojekter i 2017
Læs nyheden om uddeling af forsøgsmidlerne

Forsøgs- og udviklingsprojekter i 2016 - sund byfornyelse i mindre byer

I 2016 blev der afsat 3,5 mio. kr. til gennemførelse af projekter, der kan bidrage til det sunde liv i de mindre byer.

Ansøgningsfristen er udløbet, og ansøgere fik besked ultimo december 2016.
Læs nyheden om uddeling af forsøgsmidlerne

Modulsystemer i tomme bygninger

Det tidligere Udlændinge-, Integrations- og Boligministerium efterlyste kommuner, der gennem konkrete forsøg ønsker at udvikle og afprøve:
  • Idékoncept for et fleksibelt modulsystem, der kan integreres i den eksisterende bygningsmasse
Link til puljebeskrivelse mv.

Ansøgningsfristen var onsdag den 14. december 2016 kl. 12.00, og ansøgere modtog besked vedrørende deres ansøgning ultimo december 2016.
Læs nyheden om uddeling af forsøgsmidler til modulsystemer

Integrering af veteraner og pårørende i kulturhuse i områdefornyelse

Det tidligere Udlændinge-, Integrations- og Boligministerium afsatte i 2016 6 mio. kr. til forsøg med integrering af veteraner og pårørende i kulturhuse i områdefornyelser.
Midlerne blev uddelt i december 2016.
Læs nyheden om uddeling af forsøgsmidlerne

Alle byfornyelsens forsøgsprojekter kan findes på byfornyelsesdatabasen.dk.

Gå til byfornyelsesdatabasen.dk (nyt vindue)
Mere information
Love og regler om byfornyelse

Se love og regler om byfornyelse
Sidst opdateret: 20.06.2019