Love og regler om bolig

Her kan du finde links til love og regler om bolig.

Almene boliger

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. (Almenboligloven)

LBK nr. 119 af 01/02/2019
Alle bekendtgørelser m.v. og cirkulærer m.v. til denne lovbekendtgørelse

Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger (Almenlejeloven)

LBK nr 228 af 09/03/2016
Alle bekendtgørelser m.v. og cirkulærer m.v. til denne lovbekendtgørelse

Bekendtgørelse af lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering m.v. (Omprioriteringsloven)

LBK nr 88 af 02/02/2005
Alle bekendtgørelser m.v. og cirkulærer m.v. til denne lovbekendtgørelse

Ustøttet privat udlejning

Bekendtgørelse af lov om leje (Lejeloven)

LBK nr 227 af 09/03/2016
Alle bekendtgørelser m.v. og cirkulærer m.v. til denne lovbekendtgørelse

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Boligreguleringsloven)

LBK nr 810 af 01/07/2015
Alle bekendtgørelser m.v. og cirkulærer m.v. til denne lovbekendtgørelse

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme

LBK nr 226 af 09/03/2016
Alle bekendtgørelser m.v. og cirkulærer m.v. til denne lovbekendtgørelse

Bekendtgørelse af lov om kommunal anvisningsret (Anvisningsretsloven)

LBK nr 1045 af 06/11/2009
Alle bekendtgørelser m.v. og cirkulærer m.v. til denne lovbekendtgørelse

Øvrigt støttet byggeri

Bekendtgørelse af lov om friplejeboliger (Friplejeboligloven)

LBK nr. 1162 af 26/10/2017
Alle bekendtgørelser m.v. og cirkulærer m.v. til denne lovbekendtgørelse

Lov om støttede private ungdomsboliger (Ungdomsboligloven)

LOV nr 1089 af 17/12/2002
Alle bekendtgørelser m.v. og cirkulærer m.v. til denne lov

Bekendtgørelse af lov om boliger for ældre og personer med handicap (Ældreboligloven)

LBK nr 666 af 17/06/2010
Alle bekendtgørelser m.v. og cirkulærer m.v. til denne lovbekendtgørelse

Bekendtgørelse af lov om boligbyggeri (Boligbyggeriloven)

LBK nr 903 af 18/08/2011
Alle bekendtgørelser m.v. og cirkulærer m.v. til denne lovbekendtgørelse

Lov om ophævelse af lov om fremme af privat udlejningsbyggeri

LOV nr 1589 af 20/12/2006

Bekendtgørelse af lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser m.v. (Frigørelsesloven)

LBK nr 978 af 19/10/2009
Alle bekendtgørelser m.v. og cirkulærer m.v. til denne lovbekendtgørelse

Andet

Bekendtgørelse om fritagelse for tilslutning til og betaling for fælles programforsyning i fællesantenneanlæg

BEK nr 685 af 08/06/2016

Bekendtgørelse af lov om boligsparekontrakter (Boligsparekontraktloven)

LBK nr 26 af 12/01/2005
Alle bekendtgørelser m.v. og cirkulærer m.v. til denne lovbekendtgørelse
Sidst opdateret: 20.08.2019