Tilskud til skæve boliger

Der kan ydes tilskud til etablering af permanente boliger til hjemløse og særligt udsatte grupper – 'skæve boliger'. Der ydes op til 400.000 kr. i støtte pr. bolig.

Ansøgningen indsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen af bygherren gennem kommunalbestyrelsen.

Hent ansøgningsskema (Word) (nyt vindue)

Hent vejledning til ansøgningen (Word) (nyt vindue)

Ansøgningen sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens postkasse:

Skaeveboliger@tbst.dk

Hvem kan søge puljen?

Interesserede boligorganisationer eller lignende kan søge gennem kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune

Ansøgningsfrist

Der er løbende ansøgning.

Love og regler

De nærmere regler om ordningen findes i bekendtgørelse nr. 138 af 17/02/2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 8 af 06/01/2011.

Bekendtgørelse nr. 138 af 17. februar 2009 om Skæve boliger


Bekendtgørelse nr. 8 af 6. januar 2011
Mere information
Ansøgningen skal sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens postkasse:

Skaeveboliger@tbst.dk
Sidst opdateret: 12.04.2019