Totaløkonomi (LCC)

Totaløkonomisk analyse, også kaldet LCC (Life-Cycle Costing), hviler principielt på et totalomkostningsprincip, hvor alle relevante omkostninger og indtægter er inkluderet. Helhedstænkningen skal sikre, at kvaliteten og de langsigtede konsekvenser af valg af løsninger vurderes.

LCC kan således understøtte arbejdet med en øget økonomisk bæredygtighed, som forudsætter, at der er skabt balance mellem omkostninger og opnået kvalitet over bygningens levetid, samt at der er fokus på den værdiskabelse, som genereres i bygge- og driftsfaserne.

Læs mere i publikationen "Introduktion til LCC på bygninger".

Til støtte for totaløkonomiske beregninger har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udviklet et nyt fælles beregningsværktøj kaldet LCCbyg. Der er også udarbejdet en tilhørende "Installationsguide og brugervejledning til LCCbyg", som detaljeret beskriver, hvordan værktøjet anvendes.

Publikationerne og værktøjet findes i menuen til højre.

Sidst opdateret: 22.08.2019