Standardgarantitekster for AB 18, ABT 18 og AB Forenklet

Standardgarantitekster kan anvendes ved indgåelse af entrepriseaftaler, hvor entreprenøren og bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelsen af deres respektive forpligtelser.

Der er for AB 18, ABT 18 og AB Forenklet udarbejdet standardgarantitekster for entreprenørgaranti, bygherregaranti og garanti ved forudbetaling af leverancer.

Standardgarantiteksterne er udarbejdet af AB-udvalget i samarbejde med Finans Danmark, Forsikring & Pension og Danske Advokater og er udgivet af Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, som er sekretariat for AB-udvalget.

Standardgarantiteksterne kan hentes herunder.


Standardgarantiteksterne i medfør af AB 18
Entreprenørgaranti i medfør af AB 18 § 9
Bygherregaranti i medfør af AB 18 § 10
Garanti for forudbetaling af leverancer i medfør af AB 18 § 36, stk. 2

Standardgarantiteksterne i medfør af ABT 18
Entreprenørgaranti i medfør af ABT 18 § 9
Bygherregaranti i medfør af ABT 18 § 10
Garanti for forudbetaling af leverancer i medfør af ABT 18 § 34, stk. 2

Standardgarantiteksterne i medfør af AB Forenklet
Entreprenørgaranti i medfør af AB Forenklet § 8
Bygherregaranti i medfør af AB Forenklet § 9
Garanti for forudbetaling af leverancer i medfør af AB Forenklet § 28, stk. 2Sidst opdateret: 22.08.2019