Byggeriets regler

Byggeriet i Danmark er hovedsageligt reguleret af byggeloven og bygningsreglementet, mens relationerne mellem byggeriets parter baserer sig på frivillige aftaledokumenter.

Byggeloven
Byggeloven er den rammelov, som formulerer det overordnede formål med lovgivningen på byggeområdet. Byggeloven indeholder desuden reglerne om byggeskadeforsikring og om markedskontrol med byggevarer.

Bygningsreglementet

Bygningsreglementet udspecificerer byggelovens krav og indeholder de nærmere detaljerede krav, som alle byggearbejder skal leve op til. Kravene i byggeloven og bygningsreglementet skal sikre, at et byggeri udføres og indrettes, så det er tilfredsstillende i både brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende. Der er f.eks. krav til bebyggelsers højde, afstand til skel, konstruktion, indretning og materialevalg. Samtidig er det i bygningsreglementet, at energikravene til byggeriet findes.

Det gældende bygningsreglement findes på hjemmesiden bygningsreglementet.dk. Her findes også vejledning og svar på ofte stillede spørgsmål til de enkelte bestemmelser.

Overtrædelse af såvel byggeloven som bygningsreglementet kan medføre straf i form af bøde.

Frivillige aftaledokumenter
Relationerne mellem byggeriets parter baserer sig på frivillige aftaledokumenter, de såkaldte agreed documents – herunder AB92 og AB-Forbruger. AB92 retter sig mod aftaler mellem professionelle parter, mens AB-Forbruger retter sig mod aftaler mellem private forbrugere og håndværksvirksomheder.

De frivillige aftaledokumenter vedrører den konkrete aftale mellem parterne, f.eks. en bygherre og en entreprenør, og gælder kun, hvis parterne bliver enige om, at aftaledokumenterne skal gælde for den konkrete entreprise. Dette indebærer også, at der kan aftales undtagelser og udvidelser til aftaledokumenterne i den konkrete entreprise.

Hvis parterne ikke aftaler brug af AB92 eller AB-Forbruger, gælder de almindelige aftaleretlige regler. Selve byggeriet skal altid opfylde reglerne i byggeloven og bygningsreglementet. Yderligere information om frivillige aftaledokumenter, herunder vejledning til bestemmelserne i AB-Forbruger, kan ses på boligejer.dk.
Sidst opdateret: 22.08.2019