Byggesagsbehandling

Kommunerne er bygningsmyndighed og har ansvaret for udstedelse af byggetilladelser og håndtering af anmeldelser af byggerier.

Kommunerne kan opkræve gebyr for udstedelse af byggetilladelser.

En borger eller en virksomhed må ifølge byggeloven ikke påbegynde et byggeri, før kommunen har udstedt en byggetilladelse. Der er imidlertid undtagelser, idet en række byggerier kan udføres uden byggetilladelse, men skal overholde bygningsreglementet medens andre byggerier helt er undtaget fra bygningsreglementet.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har ansvaret for reglerne om kommunernes byggesagsbehandling.

Reglerne kan findes på Bygningsreglementet.dk

Sidst opdateret: 22.08.2019