GDV-ordningen

GDV-ordningen er en gebyrfinansieret godkendelsesordning, hvor byggevarer i kontakt med drikkevand kan godkendes og mærkes, så byggevaren kan markedsføres og sælges i Danmark.

Godkendelsesordningen for byggevarer godkendt til drikkevand (GDV) omfatter byggevarernes sundhedsmæssige egenskaber, det vil sige afsmitning af potentielt sundhedsskadelige stoffer til drikkevandet.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er den ansvarlige myndighed for godkendelsesordningen og udstedelsen af GDV-godkendelser. 

Miljøstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet rådgiver Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om krav, testgrundlag og metoder med henblik på at sikre, at kvalitetskravene til byggevarer i kontakt med drikkevandet er overholdt, når vandet kommer ud til forbrugernes taphaner.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan henvise til Miljøstyrelsens drikkevandsbekendtgørelse og liste over vejledende drikkevandskvalitetskriterier samt vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Ansøg om GDV-godkendelse
Ansøger skal sørge for at opfylde betingelserne i bekendtgørelsen om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand og følge retningslinjerne i GDV-ordningens vejledninger.

Ansøgninger om GDV-godkendelse kan først indsendes, når al sundhedsmæssig dokumentation er i orden. Læs mere om GDV-ordningens betingelser nedenfor.

GDV-ordningens betingelserFor English

Click the link below for information about the GDV scheme and approval in english.

The GDV scheme

Kontakt GDV-ordningen

Sagsbehandlingen af GDV-ansøgninger varetages af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Center for Byggeri.

Ansøgere kan forvente at modtage den indledende gennemgang af en ansøgning inden for 4 uger af modtagelsen.

Styrelsen kan kontaktes med spørgsmål om GDV-ordningen generelt og om GDV-ansøgninger via e-mail:

GDV@tbst.dk
Henvendelser forsøges besvaret inden for 5 hverdage.

GDV logo

Sidst opdateret: 22.08.2019