Vejledning og skabeloner til ansøgning om GDV-godkendelse

På denne side fremgår vejledninger om byggevarer godkendt til drikkevand. Vejledningerne er en udmøntning af bekendtgørelsens krav for GDV-godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand. Der findes endvidere forskellige skabeloner, som kan benyttes til at dokumenterer byggevaren i ansøgningen.

Under Ansøgningsmateriale findes generel information om at ansøge, herunder vejledningerne og den erklæring, som bekræftes ved udfyldelse af ansøgningsskemaet. Inden en ansøgning indsendes, anbefales det at læse ”Ansøgningsvejledning om byggevarer godkendt til drikkevand” igennem og følger fremgangsmåden deri. Uddybende forklaringer og baggrund findes i den generelle ”Vejledning om byggevarer godkendt til drikkevand”. Der fremgår også en fornyelsesvejledning og det dertilhørende ansøgningsskema for fornyelse af gældende GDV-godkendelser.

Materialespecifikationer sikrer vigtige oplysninger om byggevaren, som styrelsen skal bruge til at behandle ansøgningen. Det anbefales derfor, at den relevante materialespecifikation udfyldes og benyttes som den materialedokumentation, der skal vedhæftes til ansøgningsskemaet. Materialespecifikationerne indeholder også vejledning om blandt andet valg af testversion for byggevaren samt om testkrav for forskellige materialetyper. Det er tilladt at vedlægge egne komponent- og materialelister, hvis de indeholder de samme oplysninger som en materialespecifikation.

En liste over de versioner af byggevaren, der skal omfattes af godkendelsen, skal desuden vedlægges. En skabelon hertil findes under Liste over produktnavne/versioner af byggevaren.

Under Tilsynsvejledning og erklæring om indgået tilsynsaftale fremgår "Tilsynsvejledningen" med kravene til den tilsynsaftale om årligt tilsyn, der skal indgås med et akkrediteret tilsynsorgan, samt en tro og love erklæring om indgåelse af betinget tilsynsaftale, hvis der på ansøgningstidspunktet endnu ikke er indgået en endelig tilsynsaftale.Online ansøgningsformular
Sidst opdateret: 22.08.2019