Markedsovervågning

Udflytning af markedskontrollen
Regeringen præsenterede med Bedre Balance II i januar 2018 en plan for flytning af statslige arbejdspladser. I denne forbindelse er det besluttet, at opgaven med markedsovervågning af byggevarer skal overgå til det nyetablerede Center for Markedsovervågning, der hører under Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg.

Sikkerhedsstyrelsen vil som led i overdragelsen varetage den sagsforberedende del af opgaven for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (på baggrund af en delegationsaftale), indtil opgaven overgår endeligt. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil frem til overdragelsen fortsat have afgørelseskompetencen på området.

Markedsovervågningen foregår bl.a. ved:

  • At der gennemføres 2 informations- og kontrolindsatser om året på byggevarer, som er udvalgt fordi de har stor betydning for borgernes sikkerhed og sundhed.
  • At styrelsen følger op på anmeldelser om ulovlige byggevarer.

Styrelsen kan give en virksomhed, der markedsfører og sælger ulovlige byggevarer, påbud om at standse markedsføring og salg, påbud om at tilbagekalde byggevaren eller fjerne den, hvis den allerede er indbygget. Derudover kan styrelsen politianmelde virksomheder med henblik på bødeforelæg.

Styrelsen kontrollerer bl.a., at byggevaren er CE-mærket, og at der medfølger de nødvendige dokumenter, eller at produkter i kontakt med drikkevand, f.eks. vandhaner, er godkendte efter de gældende regler.

Anmeldelse af markedsføring og salg af ulovlige byggevarer

byggevareinfo.dk kan du anmelde virksomheder, der markedsfører og sælger ulovlige byggevarer.

Mere information
Sidst opdateret: 11.01.2019