Sikre og sunde bygninger

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fastsætter regler og gennemfører initiativer, som kan skabe sikre og sunde bygninger.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen arbejder med en række områder i forhold til sikre og sunde bygninger, herunder bygningskonstruktioner, brandsikkerhed, indeklima, jordkanaler og klimatilpasning.

I bygningsreglementet fastsættes reglerne for byggeriet og gennem en løbende udvikling af kravene til sikkerhed og sundhed, er det Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgave at give byggeriets parter, borgere, kommuner m.fl. de bedste rammer for at opføre og indrette byggeri, som har et forsvarligt sikkerhedsniveau og et godt indeklima.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har samtidig ansvaret for at udvikle og gennemføre en række initiativer på området, bl.a. radonhandlingsplan. Derudover udarbejder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen løbende vejledninger, informationsmateriale og andre værktøjer.Sidst opdateret: 22.08.2019