Brandsikkerhed

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen arbejder løbende på at vedligeholde krav samt udarbejde vejledninger, således at der fastholdes et forsvarligt brandsikkerhedsniveau i byggeriet.

Brandkravene til byggeri fremgår af bygningsreglementets kapitel 5. Kravene er hovedsageligt beskrevet som funktionsbaserede krav, der beskriver det sikkerhedsniveau, som skal være til stede i det færdige byggeri.

Til at understøtte bygningsreglementets brandkrav har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udgivet ’Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri’ og ’Information om brandteknisk dimensionering’.

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamlingen giver en række eksempler på, hvordan bygninger kan opføres, så sikkerhedsniveauet, som beskrevet i bygningsreglementet, er opfyldt. Eksempelsamlingen omfatter traditionelt udformet byggeri og er baseret på den byggeskik, der har været kendt gennem mange år, og hvor der anvendes traditionelle materialer. Eksempelsamlingen tjener ikke som en udtømmende liste, og det er således muligt at opfylde brandkravene på andre måder, hvis det kan dokumenteres, at sikkerhedsniveauet i bygningsreglementet er opfyldt.

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri (PDF/6 MB) (nyt vindue)

Information om brandteknisk dimensionering

’Information om brandteknisk dimensionering’ kan anvendes i forbindelse med vurdering af brandsikkerheden i komplekse bygninger og i bygninger, hvor særligt mange mennesker er samlet. Vejledningen indeholder en række eksempler på beregningsmetoder og parametre til brug ved brandteknisk dimensionering, der udføres på grundlag af en beregning.

Information om brandteknisk dimensionering (PDF) (nyt vindue)

Pjece om brandsikring inkl. tjekliste

Hvis du ejer eller driver et overnatningssted, har du pligt til at sikre, at bygningen er sikker forpersonale og gæster, hvis der skulle opstå en brand. Det gælder f.eks., hvis du ejer eller driver ethotel, en kro, højskole, efterskole, spejderhytte og lignende. Læs mere i pjecen 'Har du styr på brandsikringen i din bygning?', som findes via linket i højre spalte.

Sidst opdateret: 04.10.2019