Indeklima

Danskerne opholder sig indendørs i 90 pct. af døgnet. Indeklimaet i vores boliger, daginstitutioner, på arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner har stor indflydelse på bl.a. vores velbefindende, produktivitet og sundhed.

Et dårligt indeklima kan skyldes fugt, støj, rygning, forkert brug af kemikalier eller afdampning af kemikalier fra møbler, byggematerialer og elektroniske apparater. Hvis der er et dårligt luftskifte og dårlig ventilation, kan disse forhold forværre indeklimaet. Er der et dårligt indeklima, kan brugerne af bygningen opleve hovedpine, træthed, koncentrationsbesvær, irritation af luftveje m.v.

Krav til indeklima
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fastsætter med bygningsreglementet mindstekrav til indeklimaet i nybyggeri. Kravene omhandler hvordan bygningen skal opføres, så der sikres gode rammer for at der kan opnås et godt indeklima.

Kravene gælder ved nybyggeri samt ved væsentlige ombygninger eller anvendelsesændringer. Der er samtidig – på visse områder - anbefalinger til indeklimaet for eksisterende byggeri. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gennemfører desuden løbende markedsovervågning af byggevarer for at sikre, at de byggevarer der sælges, opfylder myndighedskrav til sikkerhed og sundhed.

Læs mere om markedsovervågning på styrelsens hjemmeside (nyt vindue).

Mere information
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen informerer derudover bygningsejerne og professionelle om indeklima i bygninger, herunder om bl.a. radon, PCB og skimmelsvamp. Læs mere på undersiderne om hhv. nybyggeri og eksisterende byggeri samt om de særlige temaer radon og PCB. Der er derudover bl.a. udarbejdet vejledninger om skimmelsvamp og støj.

Andre myndigheder har også ansvar på områder, der vedrører et sundt indeklima. Miljøstyrelsen har ansvar for forbrugerprodukter og håndtering af byggeaffald, Arbejdstilsynet har ansvar for arbejdsmiljøet, og Sundhedsstyrelsen vejleder om sundhed.

Sidst opdateret: 22.08.2019