Eksisterende byggeri

Bygningsejeren har pligt til at vedligeholde bygningen, så den ikke frembyder fare – herunder sundhedsfare.

Bygninger opføres efter de på opførelsestidspunktet gældende bestemmelser i bygningsreglementet. En bygningsejer med et enfamiliehus fra f.eks. 1998 skal derfor som udgangspunkt ikke ændre på indretning og konstruktion, hvis der kommer nye bestemmelser om dette efter opførelsen.

Derfor er det op til bygningsejeren selv at vurdere, om der skal ske ændringer med bygningen så bygningen opfylder nyere bestemmelser. Sker der en væsentlig ombygning eller væsentlig anvendelsesændring, er det dog de relevante krav i det gældende bygningsreglement, der skal opfyldes. 

Som bygningsejer er man forpligtet til at vedligeholde bygningen, så den ikke frembyder fare eller er sundhedsskadelig for brugerne af ejendommen. Som bygningsejer og bruger af en bygning er der på boligejer.dk gode råd til hvordan man kan forbedre indeklimaet, f.eks. at øge ventilationen og luftskiftet.

Her kan man også læse om f.eks. fugt og skimmelsvamp, formaldehyd og naborøg. Derudover er der fra boligejer.dk links til bl.a. PCB-guiden.dk og Radonguiden.

Velfungerende løsninger til ventilationssystemer i skoleklasser - Hovedkatalog

Velfungerende løsninger til ventilationssystemer i skoleklasser - Vejledning

Mere information
Sidst opdateret: 22.08.2019