Nybyggeri

Bygningsreglementets bestemmelser om indeklima skal sikre, at bygninger opføres, så der ved brug af bygningerne er et sundhedsmæssigt tilfredsstillende indeklima

Der stilles derfor i bygningsreglementet krav til ventilation i bygningen, at de byggematerialer som bruges ikke forurener indeluften og at der er tilfredsstillende lys - og temperaturforhold både sommer og vinter.

Bygningsreglementets bestemmelser skal også sikre, at bygningens konstruktion ikke medfører risiko for fugtskader og at der ikke kan trænge radon ind i bygningen fra undergrunden.

I bygningsreglementet er der regler bl.a. i forhold til luftskiftet, radon, støj, lydisolering til naboer, lys, temperaturer, sikring mod kemikalier fra undergrunden og afgasning af kemikalier til indeluften fra byggematerialer.

Det er den professionelle bygherre, der skal sørge for, at kravene til indeklima er overholdt ved opførelsen. Det er dog altid ejeren, der overfor kommunen er ansvarlig for, at huset er lovligt.

Bygninger opføres efter de på opførelsestidspunktet gældende bestemmelser i bygningsreglementet. Bygningsreglementet BR 15 trådte i kraft d. 1. juli 2016, og var gældende til og med d. 30. juni 2018. Bygningsreglementet BR 18 trådte i kraft d. 1. januar 2018. Har man hermed fået byggetilladelse i perioden mellem d. 1. januar og d. 30. juni 2018, står det helt frit for vedkommende, om man vil rette sig efter BR 15 eller BR 18.

En del af reguleringen foregår i EU regi via europæiske standarder og CE mærkning af byggevarer. For områder der reguleres af EU-bestemmelser er disse udgangspunktet for reguleringen i bygningsreglementet.

Sidst opdateret: 22.08.2019