Klimatilpasning

Forandringer i klimaet kan have betydning for byggeriet – både nybyggeri og det eksisterende byggeri.

I løbet af de næste årtier vil der gradvist komme mere regn, mere vind, højere vandstand og mere ekstremt vejr, hvilket kan have betydning for byggeriet.

Der findes yderligere vejledning om klimatilpasning til borgere, kommuner og private virksomheder på klimatilpasning.dk.

Nybyggeri
Kravene i bygningsreglementet sikrer tilfredsstillende forhold i bygninger vedrørende sundhed, tilgængelighed, kvalitet, energi og sikkerhed. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen foretager løbende vurderinger af behovet for at ændre bygningsreglementets krav også i forhold til klimaforandringer. Gennem løbende revision af bygningsreglementets bestemmelser bliver der taget hånd om de udfordringer, som klimaforandringerne og et vådere, varmere og mere ekstremt vejr kan stille nybyggeriet overfor. Hermed fremtidssikres kravene til nybyggeriet, så bygningerne kan holde til fremtidens vejr.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har også udgivet en vejledning, der skal bidrage til at nedbringe risikoen for skader fra stormflod og vandstigninger på byggeri i kystnære områder. Vejledningen giver et overblik over relevante krav i bygningsreglementet 2018 samt byggetekniske anvisninger og erfaringer. Følg linket i informationsboksen.

Eksisterende byggeri
For de eksisterende bygninger kan løbende vedligeholdelse og driftsmæssige tiltag, såsom håndtering af regnvand, fjernelse af sne og sjap langs husmure og på taget, i mange tilfælde betyde, at bygningsejere er godt hjulpet.

Sidst opdateret: 22.08.2019