Tilgængelighed

Tilgængelighed i byggeri reguleres i byggeloven, og det fremgår af lovens formålsparagraf, at loven bl.a. har til formål at fremme handicaptilgængelig indretning af bebyggelse (nybyggeri og ombygninger).

De første egentlige tilgængelighedskrav blev indført i 1972, og siden er der løbende kommet nye til. I 2005 blev der indført skærpede bestemmelser om tilgængelighedsforbedringer ved ombygninger i eksisterende byggeri, og i 2008 blev der indført en lang række nye krav i bygningsreglementet, samtidig med at de eksisterende krav er blevet skærpet væsentligt.

Tilgængelighedsbestemmelserne findes hovedsagelig i bygningsreglementets kapitel 3 og omfatter bestemmelser om:

  • niveaufri adgang til alle enheder i en bygnings adgangsetage,
  • niveaufri adgang til enheder på bebyggelsens etager, handicapparkeringspladser, tilgængelig passage fra handicapparkeringspladserne til bygningen,
  • handicaptoiletter (offentligt tilgængelige),
  • elevatorer, som kan betjenes af kørestolsbrugere – kravet gælder kun for bygninger med 3 eller flere etager,
  • teleslyngeanlæg i rum med fællesaktiviteter, mobile/trådløse teleslynger eller andre former for installationer (f.eks. i mødelokaler og ved skranker),
  • etablering af kørestolspladser ved fastmonterede pladser samt
  • tilgængelig skiltning og information i bygninger.

De enkelte regler kan ses i Bygningsreglementet.

Bekendtgørelse 1250 af den 13. december 2004 omhandler krav til ombygninger og kan læses på Retsinformation.dk (nyt vindue).


Sidst opdateret: 22.08.2019