Tilgængelighedspuljen 2018

Ansøgning til tilgængelighedspuljen 2018 kan indsendes i perioden fra den 16. marts 2018 frem til den 5. oktober 2018. Efter fristens udløb lukker det digitale ansøgningsvindue, og der kan ikke indsendes ansøgninger herefter.

Når du søger om tilskud fra tilgængelighedspuljen skal du være opmærksom på, at ingen del af byggeriet må være påbegyndt inden ansøgningen er indsendt, og denne er bekræftet modtaget af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

For mere information om tilgængelighedspuljen henviser vi til vores spørgsmål og svar nedenfor.Baggrunden for tilgængelighedspuljen

Manglende fysisk tilgængelighed til en bygning kan være en alvorlig barriere for mennesker, der lever med et handicap. Der er fra satspuljen afsat midler til en tilgængelighedspulje på i alt 32 mio. kr. i perioden 2015-2018. Puljen fordeles med 8. mio. kr. årligt. Formålet med tilgængelighedspuljen er at forbedre tilgængeligheden i offentligt tilgængelige bygninger med en borgerrettet servicefunktion, så personer med funktionsnedsættelse kan deltage i alle dele af samfundslivet på lige fod med andre. Puljen skal desuden sikre, at der løbende foretages tilgængelighedsforbedringer i byggeri, der er omfattet af puljen.

Kriterier og procedurer

Nedenfor kan du læse mere om kriterier og procedurer for ansøgning til tilgængelighedspuljen. Kriterierne og procedurerne for dette års pulje er baseret på forhold fra tidligere års puljer, men er opdateret på baggrund af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens erfaring fra administrationen af disse tidligere puljer.

Ansøgning via Virk.dk

Ansøgning om tilskud fra tilgængelighedspuljen skal ske via Virk.dk (nyt vindue). Læs grundigt al materiale vedrørende puljen inden indsendelse for at opnå en fuldt oplyst ansøgning.

Bemærk:
Søg evt. efter "Tilgængelighedspulje”  i søgefeltet på Virk.dk

Spørgsmål og svar

Kriterier for at ansøge

Ansøgningsprocedure, kontrol og udbetalingKontakt
Fuldmægtig
Emil Engel Magnussen
Mere information
Vejledning til udbetaling

Download vejledningen her (pdf)


FaktaarkDownload faktaark her (pdf)

Virk.dk

Virk.dk - ansøgning om midler fra tilgængelighedspuljen skal ske via Virk.dk (nyt vindue)

Bemærk: Søg evt. efter
”Tilgængelighedspulje” 
i søgefeltet på Virk.dk

Sidst opdateret: 22.03.2019