Lovstof

På denne side finder du love, bekendtgørelser mv. inden for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens ansvarsområde.

Samlingen indeholder regler, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen administrerer eller som i øvrigt er relevante.

Nu kan også Luftfarts lovstof findes her. Emnet er 'Luftfart - Hele lovstofsamlingen'.

Brug tekstfeltet til at søge, og/eller brug dropdown felterne til at filtrere på emner og typer.

Fritekstsøgning:

Sidst opdateret: 13.02.2019