Borgerne på banen

Håndbog til borgerdeltagelse i lokal byudvikling. Håndbog til praktikere i byfornyelsen og byudviklingen. Bogen indeholder både teoretiske perspektiver, konkrete fortællinger samt metoder og værktøjer til borgerdeltagelse.
Publiceret:
Lov type: Håndbog
Lov emne: Bolig og Byfornyelse
Vedhæftet dokument:Borgerne-paa-banen
Sidst opdateret: 08.02.2017