Byfornyelsesatlas DK2

Med ”Byfornyelsesatlas DK2” præsenterede det tidligere Ministerie for By, Bolig og Landdistrikter et overblik over dansk byfornyelse – primært i perioden efter år 2000. Det overordnede formål med byfornyelse er at skabe – i bred forstand – gode rammer for menneskers dagligdag. Der er gennem mange års byfornyelse gjort en stor indsats for at opnå ikke mindst bedre fysiske rammer, og i 2011 fik byerne og boligerne igen deres eget ministerium, hvor byfornyelsen har en central placering som instrument til at skabe forbedringer. Der skal i de kommende år arbejdes videre med at skabe gode boligforhold, gode omgivelser og gode rammer for fælleskaber for danskerne i byerne såvel som i landdistrikterne. Det er ministeriets håb, at atlasset kan være et nyttigt bidrag til dette arbejde og være til inspiration for alle, som beskæftiger sig med byfornyelse. Atlasset ligger i naturlig forlængelse af ”Byfornyelsesatlas DK”, som det daværende By- og Boligministerium udgav i 2001. Det oprindelige atlas beskrev de første generationer af byfornyelse i Danmark fra 1980 til 2000 og præsenterede 100 udvalgte byfornyelsesområder rundt i hele landet. Hovedvægten lå på den karreorienterede fornyelse i de større danske byer, men atlasset viste samtidig også de første resultater af den bredere og mere helhedsorienterede tilgang, som for alvor slog igennem fra midten af 1990’erne.
Publiceret:
Lov type: Aftale
Lov emne: Bolig og Byfornyelse
Vedhæftet dokument:Byfornyelsesatlas-dk2
Sidst opdateret: 06.02.2017