Taxiloven

Her kan du læse om taxiloven.

Taxiloven regulerer erhvervsmæssig personbefordring i biler indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet. Loven omfatter følgende 4 kørselstyper: taxi-, limousine-, sygetransport- og offentlig servicetrafik.

Kommunerne og Taxinævnet i Region Hovedstaden udsteder tilladelser til taxi-, limousine- og sygetransportkørsel.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder tilladelser til offentlig servicetrafik.

Taxikørsel
Antallet af tilladelser fastsættes af kommunerne og af Taxinævnet i Region Hovedstaden. Antallet af tilladelser fastlægges ud fra hensynet til en tilfredsstillende betjening af offentligheden inden for myndighedens område. Der skal være en offentlig bekendtgørelse af, at en tilladelse er ledig, før den kan udstedes.

Taxitilladelser skal tildeles de ansøgere, som myndigheden skønner bedst kvalificerede. Når der foretages et skøn, skal der blandt andet lægges vægt på erfaring, som ansøgerne har opnået ved tidligere beskæftigelse som chauffør eller vognmand inden for erhvervsmæssig personbefordring.

Taxikørsel må kun udføres af personligt ejet virksomhed.

Ansøgere, der er omfattet af bestemmelserne i Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v., har fortrinsret til ledige tilladelser. Det er under forudsætning af, at de opfylder lovgivningens krav til økonomi, faglighed og vandel. Hvis handicappede imidlertid ikke kan udføre de arbejdsfunktioner, der normalt påhviler førere af taxier, har de ikke fortrinsret.

Taxitilladelser udstedes for en periode på op til 10 år, hvorefter de kan fornyes.


Limousinekørsel

Limousinekørsel omfatter repræsentationskørsel, bryllupskørsel og lignende lejlighedsvis kørsel i køretøjer med en særlig indretning, udstyr eller lignende.

Limousinetilladelser udstedes på grundlag af en konkretvurdering af behovet for limousinekørsel inden for den pågældende myndigheds område.

Limousinetilladelser udstedes for en periode på op til 10 år, hvorefter de kan fornyes.

Limousinekørsel må kun udføres af personligt ejet virksomhed.


Sygetransport

Sygetransport omfatter befordring af personer henvist til sundhedsfaglig behandling, befordring af personer, som på grund af sygdom eller handicap er afskåret fra eller kun med besvær kan benytte almindelige befordringsmidler, herunder taxi, samt hastende befordringer af blod- og organdonorer i forbindelse med sygdoms- og ulykkestilfælde.

Sygetransport kan udføres som personlig ejet virksomhed og i selskabsform.

Offentlige myndigheder og virksomheder kan også få tilladelse til sygetransport. Antallet af tilladelser til sygetransport er ikke begrænset, og behovet for tilladelser skal ikke vurderes ved behandling af ansøgninger.

Tilladelser til sygetransport udstedes en periode på op til 10 år, hvorefter de kan fornyes.


Offentlig servicetrafik

Med en tilladelse til offentlig servicetrafik kan du udføre offentlig servicetrafik (almindelig rutekørsel) for et trafikselskab.

Det er en betingelse for at få udstedt tilladelse til offentlig servicetrafik, at du har kontrakt om udførelse af offentlig servicetrafik for et trafikselskab omfattet af lov om trafikselskaber.

Tilladelser til offentlig servicetrafik udstedes for en periode på op til 10 år, hvorefter de kan fornyes.

Sidst opdateret: 12.09.2017