Organer og assessorer

I forbindelse med godkendelse af visse anlægsprojekter og køretøjer (tog) på jernbanen er der krav om, at anlægsarbejdet eller køretøjet kontrolleres af en uafhængig 3. part.

Den uafhængige 3. part kan f.eks. være et bemyndiget organ, en assessor eller et udpeget organ.

I visse projekter er det krævet, at EU-regler om interoperabilitet (TSI’er) følges. Opfyldelsen af disse regler verificeres af et bemyndiget organ (NoBo).

En assessor derimod hyres af projektets ejer til at vurdere, om sikkerhedsarbejdet i det givne anlægs- eller køretøjsprojekt håndteres på forsvarlig vis og i overensstemmelse med EU’s krav til risikostyring.

Udpegede organer (DeBo) har til opgave at vurdere projektets overensstemmelse med national lovgivning, hvor dette er påkrævet.

Fælles for samtlige organer er, at de skal være uvildige, uafhængige og kompetente 3. parter
Sidst opdateret: 15.07.2019