Tilladelser og sikkerhedscertificering

Jernbanevirksomheder skal have en tilladelse og et sikkerhedscertifikat. Andre virksomheder (entreprenører m.v.), der udfører kørsler, skal have et sikkerhedscertifikat og en ansvarsforsikring. Infrastrukturforvaltere skal have en sikkerhedsgodkendelse.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er ansvarlig for at udstede tilladelse samt sikkerhedscertifikat eller -godkendelse til de virksomheder, som udfører jernbanetransporter eller forvalter jernbaneinfrastruktur i Danmark.

Det indebærer, at jernbanevirksomheder skal søge om en tilladelse (licens), der er et udtryk for den forretningsmæssige forsvarlighed, og samtidigt ansøge om et sikkerhedscertifikat.

Andre virksomheder, der udfører kørsler på eget ansvar, som fx entreprenører m.v. skal søge om et sikkerhedscertifikat samt ansvarsforsikring.   

Jernbaneinfrastrukturforvaltere skal ansøge om en sikkerhedsgodkendelse.

Tilladelse (licens) samt ansvarsforsikring
En jernbanevirksomhed skal have tilladelse (licens) for at fremvise, at virksomheden opfylder en række krav om økonomi, hæderlighed, forretningsmæssig forsvarlighed, faglig kompetence mv. Dette krav stilles ikke til jernbaneinfrastrukturforvaltere og entreprenører m.v.

De specifikke betingelser for kravene er angivet i § 3, stk. 1, pkt. 1-11 i bekendtgørelse nr. 854 af 7. juli 2015 om tilladelse til at drive jernbanevirksomhed, som findes i boksen ’Mere information’.

Dokumentationskravene og fremgangsmåden ved ansøgning om tilladelse er beskrevet på undersiden om tilladelse m.v..

Samme sted findes oplysning om den ansvarsforsikring, som jernbanevirksomheder og andre virksomheder, der udfører kørsler på jernbanenettet, skal have.

Sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat
Jernbanevirksomhed og andre virksomheder, der udfører kørsler på eget ansvar, skal have et sikkerhedscertifikat. Jernbaneinfrastrukturforvaltere skal have en sikkerhedsgodkendelse.

For at opnå et sikkerhedscertifikat eller en sikkerhedsgodkendelse skal virksomheden have godkendt sit sikkerhedsledelsessystem efter kravene i bekendtgørelserne nr. 147 af 30. januar 2017 om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet, som findes i boksen ’Mere information’.

Kravene til sikkerhedsledelsessystemer og fremgangsmåden ved ansøgning om sikkerhedscertifikat eller sikkerhedsgodkendelse er nærmere beskrevet på undersiden om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat.


 

Sidst opdateret: 15.07.2019