Tilsyn

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører tilsyn med, at infrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder og øvrige virksomheder med sikkerhedscertifikat overholder sikkerhedsregler og krav for jernbanen.

Som sikkerhedsmyndighed på jernbaneområdet fører Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen tilsyn med infrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder, uddannelsessteder samt øvrige virksomheder, der udfører kørsel på eget ansvar.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsyn skal først og fremmest sikre, at virksomhederne forstår og efterlever de gældende sikkerhedsregler. Tilsynene bidrager endvidere til, at virksomhederne ved hjælp af deres sikkerhedsledelsessystem kan håndtere de farer og risici, der gør sig gældende for jernbanedriften under både normale og ekstraordinære situationer.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens reaktionsmuligheder
Hvis Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderer, at en virksomhed ikke opfylder kravene til gældende sikkerhedsregler eller interne sikkerhedsprocedurer, vil virksomheden få en afvigelse i sit sikkerhedsledelsessystem.

En afvigelse er et grundlag for dialog mellem virksomheden og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at få styr på de krav, der ikke i tilstrækkelig grad er opfyldt. Med en afvigelse følger en deadline og en handlingsplan for at lukke afvigelsen.

Hvis Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udover dette vurderer at jernbanesikkerheden er direkte i fare, kan styrelsen udstede påbud eller nedlægge forbud.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsynsplan
Hvert år i januar offentliggør Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen tilsynsplanen for det kommende år, så virksomhederne får mulighed for at planlægge og fokusere deres indsatser. Forud for et planlagt tilsyn har styrelsen en korrespondance med virksomheden, for bl.a. at kommunikere hvilke områder der vil føres tilsyn med, samt om der er initiativer hos virksomheden, som kan have indflydelse på tilsynsforløbet.

 

Kontakt
Sidst opdateret: 15.07.2019