Uddannelse og helbred

Personer, der udfører funktioner med betydning for jernbanesikkerheden, skal leve op til en række helbreds- og kompetencekrav.

Sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdet, er bl.a.:

  • Personer der fremfører trækkraftenheder (lokomotiver og tog m.v.) (f.eks. lokomotivførere, troljeførere, rangerførere, køremænd, mv.)
  • Personer som udfører sikkerhedsopgaver i tog (f.eks. togførere)
  • Personer med ansvar for arbejde i og ved spor uden sporspærring, herunder personer som fører opsyn med andre, der arbejder i og ved spor med og uden sporspærring (f.eks. jernbanearbejdere, banebetjente, sikringsmontører, SR2-arbejdsledere, mv.)
  • Personer der står for klargøring af tog, herunder sammenkobling af rullende materiel og deltagelse i rangering (f.eks. rangister, stationsbetjente, togklargørere, mv.)
  • Personer der deltagelse i den sikkerhedsmæssige afvikling af toggangen (f.eks. stationsbestyrere, trafikledere, mv.)
Personer, der varetager funktioner med betydning for jernbanesikkerheden (sikkerhedsklassificerede funktioner) skal helbredsgodkendes, uddannes og have de nødvendige kompetencer.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkender de uddannelser som sikkerhedsklassificeret personale skal gennemfører.
Sidst opdateret: 15.07.2019