Helbredsgodkendelse

For at en person kan udfører funktioner med betydning for jernbanesikkerheden (sikkerhedsklassificerede funktioner) skal personen have en gyldig helbredsgodkendelse udstedt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Ved helbredsgodkendelse, stilles der blandt andet krav til syn, hørelse og bevægelighed. Desuden må man ikke lide af sygdomme, der medfører for eksempel svimmelhed eller koncentrationsproblemer.

Lægeundersøgelsen foretages af egen læge samt en speciallæge i øjensygdomme, men det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som udsteder helbredsgodkendelsen.

Når du ansøger om helbredsgodkendelse første gang, skal du fremsende både en helbredsattest og synsattest. Attesterne kan findes i kolonnen i højre side. Ved de efterfølgende fornyelser af helbredsgodkendelser, skal du som regel kun fremsende helbredsattesten. Det vil af vores brev om helbredsgodkendelse fremgå, hvilke lægelige oplysninger der skal fremsendes ved fornyelse af ansøgningen.    De udfyldte attester indsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der derefter på baggrund af de indsendte oplysninger vurderer, om ansøgeren kan godkendes. Betalingen til lægen/speciallægen for helbredsundersøgelse mv. afholdes af arbejdsgiveren i overensstemmelse med principperne i § 3, stk. 4 i lov nr. 286 af 24. april 1996 om brug af helbredsoplysninger mv. på arbejdsmarkedet (Helbredsoplysningsloven). Regningen stilles og sendes til arbejdsgiveren/virksomheden. Helbredsgodkendelsen udleveres til den sikkerhedsklassificerede person. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opkræver et gebyr for behandlingen af ansøgningen.


Fornyelse

Helbredsgodkendelsen skal fornyes ved periodiske helbredsundersøgelser.

Personer, der fremfører trækkraftenheder i henhold til bekendtgørelse nr. 1212 af 20. november 2017 om certificering af lokomotivførere, skal helbredsundersøges med følgende intervaller:

  1. hvert tredje år i alderen til og med 55 år
  2. hvert år i alderen fra 56 år.

Personer, der udfører andre sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdet, bl.a. ansvar for arbejde i og ved spor uden sporspærring, klargøring af tog, herunder sammenkobling af rullende materiel og deltagelse i rangering, sikkerhedsopgaver i tog, og deltagelse i den sikkerhedsmæssige afvikling af toggangen, skal helbredsundersøges med følgende intervaller:

  1. hvert femte år i alderen til og med 40 år
  2. hvert tredje år i alderen fra 41 år til og med 62 år
  3. hvert år i alderen fra 63 år.

Personer der fremfører metrotog, letbaneførere samt trafikstyringspersonale ved metro og letbane, skal helbredsgodkendes hvert femte år.

Sidst opdateret: 24.04.2019