Fjernbus

Kontrakt om offentlig tjeneste

Tilladelse til at køre fjernbus udstedes af Færdselsstyrelsen

Fjernbusoperatører, som har mindst én daglig afgang, har mulighed for at indgå kontrakt med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om tilskud til at yde nærmere fastsatte rabatter til børn, studerende og pensionister.

Formålet med ordningen er at understøtte mobilitet og god tilgængelighed til de nævnte befolkningsgrupper og derved styrke den kollektive transport. 

Kravene fremgår af ”standardkontrakt 2019”.

Operatøren skal ved årets afslutning aflægge et særligt regnskab med henblik på at sikre, at operatøren ikke er blevet overkompenseret, idet en eventuel overkompensation vil skulle tilbagebetales. 

Operatøren skal ift. til det særlige regnskab anvende:
• ”Instruks for revision særligt regnskab
• ”Regnskabsinstruks for særligt regnskab”
• ”Regnskabsmodel særligt regnskab


Passagertal
I 2018 var der 1,88 mio. passagerer i fjernbusserne. 

 

Kontakt
Specialkonsulent
Line Ringsholt Jensen
Mere information
Sidst opdateret: 29.08.2019