Koordinering af kollektiv trafik

Trafik- og Byggestyrelsen har til opgave at koordinere og regulere den kollektive trafik, såvel i hovedstadsområdet som i hele landet. Dette sker med basis i en række bekendtgørelser.

Med Lov om trafikselskaber af 24. juni 2005 blev der fastlagt en række nye rammer for planlægning, udførelse og drift af den offentlige servicetrafik i Danmark.

Med loven fik også Trafik- og Byggestyrelsen nye beføjelser ved bekendtgørelser om fastsættelse af takststigningsloft, indsamling af data fra trafikselskaberne til en landsdækkende database samt samarbejde ved koordinering og planlægning af den offentlige servicetrafik.

Samarbejde i hovedstadsområdet 
Trafik- og Byggestyrelsen koordinerer samarbejdet i den kollektive trafik i hovedstadsområdet mellem trafikselskabet Movia, DSB, DSB S-tog samt Metroselskabet.

Takster og indtægtsdeling 
Trafik- og Byggestyrelsen fører tilsyn med takststigningsloftet, som sikrer at taksterne for den kollektive trafik inden for trafikselskaberne ikke stiger mere end et fast defineret indeks.

Statistik fra de regionale trafikselskaber
Trafik- og Byggestyrelsen er ansvarlig for at indsamle og formidle data og statistik om trafikselskabernes offentlige servicetrafik, sådan at der kan etableres en landsdækkende database med nøgletallene.

 

Kontakt
Chefkonsulent
Carsten Vejs Rolskov
Mere information

Læs lovgrundlaget her:

Lov om trafikselskaber 
Lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015

Se også relevante bekendtgørelser
(vælg "Trafikselskaber - Takster, billetindtægter, privatbaner m.m.")


Sidst opdateret: 15.07.2019