Puljer

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen administrerer projekter, der vil forbedre den kollektive trafik og afprøve energieffektive transportformer.

Udmøntning 2019

Der udmøntes ikke midler i 2019.

Udmøntning 2018

Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik havde ansøgningsfrist d. 1. september 2018.
Her er en liste over de projekter, der har fået tilsagn.

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder havde ansøgningsfrist d. 1. maj 2018.
Her er en liste over de projekter, der har fået tilsagn.

Udmøntning 2017

Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik har ansøgningsfrist d. 2. oktober 2017
Her er en liste over de projekter, der har fået tilsagn.

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder havde ansøgningsfrist d. 1. februar 2017.
Her er en liste over de projekter, der har fået tilsagn.

Udgivelser

Styrelsen har udgivet en årsrapport om de i igangværende puljer hvert år for årene 2011-2014. For 2015 er der udarbejdet en større evaluering af Passager- og Fremkommelighedspuljen separat, da de som de første puljer er ved at være afviklet med mere end 80 % afsluttede projekter. Samtidig er der udarbejdet en mindre årsrapport for 2015 for de igangværende puljer.  Læs mere om puljerne i publikationerne i boksen til højre.

Læs mere om puljerne i publikationerne i boksen til højre.

Sidst opdateret: 03.09.2019