Samarbejde på Sjælland

Fra 1. januar 2015 er det hidtidige samarbejde i hovedstadsområdet på en række områder udvidet til at omfatte hele Sjælland

Siden 1970’erne har der eksisteret et lovfæstet samarbejde i hovedstadsområdet mellem operatørerne af den offentlige servicetrafik på bane og vej. Samarbejdet har bl.a. resulteret i forbedrede stationsforhold, bedre korrespondance mellem de forskellige transportmidler, samt muligheden for at benytte bus, tog og metro på samme billet.

Fra 1. januar 2015 er samarbejdet på flere områder blevet udvidet til at omfatte hele Sjælland. Samarbejdet er forankret i det såkaldte DOT-samarbejde. DOT står for Din Offentlige Transport og er et samarbejde mellem DSB, Movia og Metroselskabet om at skabe en bedre og mere sammenhængende offentlig transport på Sjælland og Øerne.

DOT-samarbejdet har samlet kundeservice, trafikinformation, priser og billetter, kommunikation og markedsføring i ét.

Dermed har kunderne én indgang til den offentlige transport på hele Sjælland og Øerne.

DOT-samarbejdet har indtil videre besluttet at fastholde den nuværende indtægtsdeling i hovedstadsområdet, denne sekretariatsbetjenes derfor fortsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, ligesom køreplanlægningen fortsat ikke er integreret i DOT.

Du finder i øvrigt mere information om DOT-samarbejdet på www.dinoffentligetransport.dk.

Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen har, frem til DOT-samarbejdets opstart i 2015, haft til opgave at forestå sekretariatsbetjeningen af samarbejdet i hovedstadsområdet samt at stå for udsendelsen af en årlig statusrapport for samarbejdet.

Klik på de relevante link til højre, for at finde årsrapporterne for årene 2007-14.

Sidst opdateret: 15.07.2019