Statistik og data - om kollektiv trafik

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen indsamler data om den samlede kollektive trafik og godstrafikken på jernbanen.

Jernbanedata
Jernbanedata indsamles med baggrund i Bekendtgørelse om indberetning af data på jernbaneområdet, nr. 1458 af 29. november 2016.
Data om jernbanen og banegodstrafikken vil danne baggrund for statistik om;
RMMS-data
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen indsamler desuden en gang om året data til indberetning til EU, jf. Forordning (EU) 2015/1100 af 7. juli 2015 om medlemsstaternes rapporteringsforpligtigelser inden for rammerne af overvågningen af jernbanemarkedet (’RMMS-forordningen’).

Trafikselskabsdata

Trafikselskabernes data indsamles med baggrund i Bekendtgørelse om trafikselskabers indberetning af data til Trafikstyrelsens landsdækkende database om offentlige servicetrafik, nr. 1007 af 9. oktober 2006. På baggrund af de indberettede data udarbejdes følgende statistikker;
Statistikkerne fra de regionale trafikselskaber er opdelt i:
Data fra trafikselskaberne, baseret på tal fra 2007 og frem, er indsamlet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Al data fra før 2007 er indsamlet af Danske Regioner (tidligere Amtsrådsforeningen). Tallene er opdelt på de gamle amtslige trafikselskaber. Data om trafikselskabernes trafik fra årene før 2005, som ikke findes på hjemmesiden, kan udleveres.
Sidst opdateret: 19.08.2019