Afstandskrav for fjernbusser

Analyse af konsekvenserne ved liberaliserede fjernbus-regler

En analyse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen peger på, at en liberalisering af reglerne for fjernbus-kørsel vil give mulighed for flere fjernbusruter.

Konkret viser analysen, at en forenkling af afstandskravet, således at en fjernbusrejse fremover kun skal have en længde på minimum 75 kilometer vil give mulighed for flere fjernbusruter. Det vil også kunne øge transportudbuddet, og fjernbusserne vil kunne betjene ruter, hvor det ikke i dag er muligt som følge af de eksisterende afstandskrav.

De nuværende afstandskrav til fjernbuskørsel tager udgangspunkt i administrative grænser for trafikselskaberne fremfor længden af passagerens rejse. Således er der i dag krav om, at fjernbusrejser foretages over mere end to trafikselskabers områder (Fynbus, Sydtrafik, Midttrafik eller Nordjyllands Trafikselskab) eller over mere end området for trafikselskabet på hhv. enten Sjælland (Movia) eller Bornholm (BAT).

Analysen sandsynliggør, at fjernbustrafikken med en opblødning af det eksisterende afstandskrav vil kunne få en stigende betydning, og at det årlige antal fjernbuspassagerer vil kunne øges med op til 600.000, hvis afstandskravet reduceres til 75 kilometer.

Styrelsens rapport kan læses via linket i spalten til højre
Kontakt
Chefkonsulent
Mikkel Zwergius Christensen
Sidst opdateret: 15.07.2019