Idékatalog for bedre samspil mellem cyklen og den kollektive trafik

Cyklen og den kollektive trafik er et stærkt par i det danske transportsystem.
Men der er potentiale for et bedre samspil mellem transportformerne. Det er baggrunden for dette idékatalog fra 2009, hvor cyklisterne også kommer til orde.

Idékataloget er en udløber af Transport- og Boligministeriets cykelstrategi fra 2007, og er udarbejdet i samarbejde med Dansk Cyklist Forbund, Movia, DSB, Metroselskabet, Midttrafik samt Århus, Odense og Københavns kommuner.

Idékatalogets indhold
Kombinationen af cyklen og den kollektive trafik spiller en afgørende rolle i det danske transportsystem.

For mange er cyklen en naturlig eller nødvendig forlængelse af den kollektive rejse, bl.a. fordi de ikke bor eller arbejder tæt på en station.

Hver femte togpassager cykler mellem hjemmet og stationen, mens det kun er hver tyvende,
der cykler mellem stationen og destinationen i den anden ende af rejsen.

Bedre samspil mellem cyklen og den kollektive trafik kan være med til at få endnu flere til at cykle til toget eller bussen, og samtidig medvirke til at øge passagertallet.

Gennem de seneste årtier er der indsamlet mange erfaringer omkring samspillet mellem cyklen og den kollektive trafik.

For også at få gode idéer fra de daglige brugere, er der gennemført en række fokusgruppeinterviews med togpassagerer, der cykler til eller fra stationen.

På baggrund af den eksisterende viden og fokusgruppernes bidrag, præsenteres en række centrale temaer med tilhørende fokus på gode løsninger.

Idékataloget dækker i ord og billeder hele rejsen fra dør til dør – fra byplanlægning til pendlercykler.

Idékataloget er fremsendt til Dansk Cyklistforbund, kommuner og trafikselskaber i hele landet.
Hent Idékataloget som pdf eller bestil en papirudgave via linket til højre.

 

Kontakt
Fuldmægtig
Jan Jørgensen
Sidst opdateret: 30.08.2019