Undersøgelse af Esbjerg Nærbane

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har undersøgt mulighederne for Esbjerg Nærbane. Analysen blev afsluttet i 2017.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en undersøgelse af en mulig nærbane i Esbjerg, i dialog med Esbjerg og Varde Kommuner, Sydtrafik og Vestbanen. Analysen har grundlag i Aftale om metro, letbane, nærbane og cykler, 12. juni 2014, og er nu offentliggjort.

En nærbane ved Esbjerg vil kunne binde strækningerne Ribe-Esbjerg, Esbjerg-Varde og Varde-Oksbøl (Vestbanen) bedre sammen i et system med faste afgangstider i dagtimerne og med en ensartet og kontinuerlig betjening med 2 tog i timen på strækningerne Ribe-Esbjerg og Esbjerg-Varde.De fem største byer i nærbanens område, har over 100.000 indbyggere tilsammen. I byer som Esbjerg og Varde er der mange studerende og uddannelsessteder, som vil få gavn af en nærbane.  

Den første etape af nærbanen medtages i genudbuddet af trafikken i Midt- og Vestjylland, med en driftsudvidelse Esbjerg-Ribe. Nærbanen kan derefter udvides etapevist.

Du finder rapporten i boksen til højre.

Kontakt
Specialkonsulent
Anne Mette Schock Jepsen
Trafikplanlægger
Rasmus Jon Albers
Sidst opdateret: 15.07.2019