Forbindelser mellem Øst- og Vestdanmark, Togfonden og en Kattegatforbindelse

I 2011 udarbejdede den daværende Trafikstyrelse en screening af alternative forbindelser mellem Øst- og Vestdanmark. Efterfølgende har styrelsen gennemført undersøgelser af en Timemodel, præsenteret i Togfonden DK i 2013, og af en forbindelse over Kattegat i 2015.

Med aftale om en grøn transportpolitik fra 2009, blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en række strategiske analyser dels af banebetjeningen i Østjylland, og dels af forbindelserne mellem Øst- og Vestdanmark. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i den forbindelse foretaget tre analyser.

Øst-VestDK
I 2011 blev der udarbejdet en screening af forskellige muligheder for hurtigere forbindelser mellem landsdelene, og dertil betjeningen i Østjylland i rapporten Screening af linjeføringer for timemodellen og banebetjening af Østjylland. Der blev analyseret tre alternativer: A) hurtigere rejsetid i den nuværende banekorridor over Lillebælt (Timemodellen), B) en ny forbindelse Bogense-Juelsminde og C) en ny forbindelse over Kattegat.

Det blev besluttet at foretage videre undersøgelser af Timemodellen og af en Kattegatforbindelse.

Togfonden DK
I Togfonden DK fra 2013 er mulighederne for at gennemføre den del af Timemodellen mellem Odense og Aalborg, i den eksisterende banekorridor over Lillebælt, belyst. Timemodellen er en vision om en rejsetid på kun en time mellem de største byer i den eksisterende banekorridor over Lillebælt.

De anlæg, der samlet set giver den mest omkostningseffektive realisering af timemodellen, omfatter anlæg af en ny bane over Vestfyn, en ny bane over Vejle Fjord, og en ny bane ved Aarhus mellem Hovedgaard-Hasselager. Dertil kommer elektrificering og nyt materiel, samt hastighedsopgraderinger. Rapporten er udarbejdet i samarbejde med Banedanmark.

Der er i 2016 gennemført VVM-analyser af Vejle Fjord-banen og Vestfynbanen i Vejdirektoratet, og der gennemføres frem til 2018 en VVM-undersøgelse af Hovedgaard-Hasselagerbanen i Banedanmark.

Parkering ved "Superlynstationer"

På baggrund af den politiske aftale om en moderne jernbane fra 2014, har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gennemført en analyse af parkeringsforholdene ved de ti såkaldte ”Superlynstationer”; Esbjerg, Fredericia, Horsens, Kolding, København, Odense, Randers, Vejle, Aalborg og Aarhus. Analysen er udarbejdet i dialog med DSB. Formålet er at vurdere, hvor det kan være relevant at udbygge parkeringskapaciteten for de togrejsende i forbindelse med gennemførelse af timemodellen. Analysen viser, at det kan være relevant at etablere flere parkeringspladser i Fredericia, Kolding, Randers og Vejle.

En Kattegatforbindelse
Den strategiske analyse af en fast Kattegatforbindelse fra 2015 beskriver anlægget af en fast forbindelse over Kattegat med både vej og bane, samt en række mulige jernbaneanlæg på Sjælland og i Jylland. Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med Vejdirektoratet.

Analysen konkluderer, at anlægsomkostningerne udgør knap 118 mia. kr., hvoraf ca. 95 mia. kr. er selve kyst-kyst forbindelsen, og ca. 23 mia. kr. er omkostninger til landanlæg.

Sidst opdateret: 15.07.2019