Jerne Station

Der skal anlægges en ny station i Jerne, Esbjerg. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen undersøger, hvor den bedst kan placeres.

Med den politiske aftale om Metro, letbane, nærbane og cykler fra 12. juni 2014 blev det besluttet at afsætte 26 mio. kr. til anlæg af en ny station i Jerne.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har til opgave at udarbejde et beslutningsgrundlag for placeringen af stationen i Jerne. Stationen anlægges af Banedanmark når alle relevante undersøgelser er gennemført.

Som led i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens undersøgelse af den bedste placering af stationen deltog den daværende Trafikstyrelse på et borgermøde i Esbjerg den 6. maj om Jerne Station. Her gav Trafikstyrelsen en status på arbejdet. Der er udarbejdet et notat på baggrund af mødet, som er tilgængeligt her på hjemmesiden sammen med fakta-ark om de undersøgte placeringer.Kontakt
Specialkonsulent
Anne Mette Schock Jepsen
Sidst opdateret: 30.08.2019