Optimering af stationsstrukturen i Danmark, en helhedsorienteret analyse

I 2014 har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen analyseret optimeringsmuligheder for stationsstrukturen på det statslige banenet. Der er ikke truffet beslutning om gennemførelse af forslagene.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens analyse omfatter alle statslige baner og herunder også S-banen. Fjerntrafikken er dog kun sporadisk berørt, da den er analyseret i rapporten om Togfonden DK fra september 2013.

Analysen har behandlet det statslige banenets i alt 284 stationer samt 166 potentielle stationer.

Det generelle billede for de potentielle stationer er, at de nok vil betyde en fordel for de passagerer, der bor i stationens opland, men at de vil betyde en større ulempe for de passagerer, der får deres rejse forlænget som følge af det ekstra stop. Ud fra en helhedsorienteret betragtning er det altså en dårlig idé at åbne langt de fleste af de analyserede stationer.

Rapporten peger på, at 4 stationer har et potentiale, som bør analyseres mere dybtgående: Darup og Hastrup på banen Roskilde-Køge-Næstved, Erritsø mellem Middelfart og Fredericia og Jerne mellem Bramming og Esbjerg.

Rapporten indeholder nogle optimeringsmuligheder for i alt 8 baner, hvor rejsetiden typisk kan forkortes og driften billiggøres, hvis et antal små stationer nedlægges. Rapporten peger på, at en nedlæggelse af i alt 19 stationer, som har et forholdsvis lavt passagertal, ud fra en helhedsbetragtning kan forbedre og billiggøre den kollektive trafik.

Du finder rapporten i boksen til højre.

Kontakt
Fuldmægtig
Jan Jørgensen
Mere information

Rapporten Optimering af stationsstrukturen, marts 2014

Læs også Togfonden DK

Sidst opdateret: 30.08.2019