Forundersøgelse af en ny direkte bane Aarhus-Galten-Silkeborg

I 2016 udarbejdede den daværende Trafik- og Byggestyrelse en forundersøgelse af en ny bane Aarhus-Silkeborg. Der er endnu ikke truffet beslutning om anlægget.

Med en ny dobbeltsporet bane vil rejsetiden mellem Silkeborg og Aarhus næsten halveres i forhold til i dag, og rejsetiden mellem Herning og Aarhus kommer ned under en time. Oven i de kortere rejsetider er der mulighed for nye stationer i Galten, samt i Låsby og Fremlev og Aarhus-forstæderne Brabrand og Åbyhøj. Disse byområder vil dermed opnå kollektiv trafikbetjening med bane. Banebetjeningen omkring Aarhus får en ’ekstra finger’ og Midtjylland får banebetjent en ny korridor.

En dobbeltsporet bane kan anlægges for 3,1 mia. kr. En enkeltsporet bane vil koste 2 mia. kr. at anlægge.

Se forundersøgelsen om den Ny bane Aarhus-Galten-Silkeborg i boksen til højre.

Forundersøgelsen blev igangsat som led i aftalen om en moderne jernbane – udmøntning af Togfonden DK fra den 14. januar 2014 mellem daværende regering (S, SF og RV), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om ”En moderne jernbane – Udmøntning af Togfonden DK” af 14. januar 2014, samt aftale mellem daværende regering (S og RV), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om "Fremrykning af investeringer m.v. i Togfonden DK" af 28. maj 2014.

Forligsparterne vil ifølge aftalen om en moderne jernbane – udmøntning af Togfonden DK fra januar 2014 senest i 2024 tage beslutning om projektet, herunder igangsættelse af en evt. VVM-undersøgelse.
Sidst opdateret: 15.07.2019