Farligt Gods

Alt transport af farligt gods skal følge reglerne i ICAO-TI Technical Instructions for the safe Transport of Dangerous Goods by Air seneste udgave, samt Bekendtgørelse 763 af 11. juli 2008.

Alle der behandler farligt gods som luftfragt skal have gennemgået relevant uddannelse jf. ICAO-TI Tabel 1-4, uddannelsesprogrammet skal godkendes af Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen.

Transport af våben, eksplosivstoffer, krigsmateriel og krigsammunition m.v. med civile luftfartøjer skal følge reglerne i jf. Bekendtgørelse No. 527 of 23 June 1995. Der skal dog ikke søges om tilladelse til transport af Class 1.4S.

Ansøgningsskema til transport af våben, eksplosivstoffer, krigsmateriel og krigsammunition m.v. findes i menuen til højre.

Alle hændelser med farligt gods som luftfragt, skal indberettes til Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen. Skema til indberetning findes i menuen til højre.

Er der brug for yderlige oplysninger kan der sendes til en mail til OFP@tbst.dk

Eller ringe på tlf. 7221 8800


Sidst opdateret: 07.11.2019